• άρθρωση

    Παράγοντες που επηρεάζουν την άρθρωση-φωνολογία

    Υπάρχουν αρκετοί γλωσσολογικοί και μη γλωσσολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την άρθρωση και τη φωνολογική ανάπτυξη. Οι παράγοντες αυτοί μάς βοηθούν να κατανοήσουμε εις βάθος τη φωνολογία και να προβλέψουμε όσο γίνεται την αρθρωτική–φωνολογική εξέλιξη. Παρακάτω αναλύονται κάποιοι παράγοντες που καθορίζουν…