Αυτισμό
Επιστημονικά Άρθρα

Η ετερογένεια στον Αυτισμό

Σύγκριση λεκτικών και μη λεκτικών δεξιοτήτων στον Αυτισμό

Σε αρκετές έρευνες έχει παρατηρηθεί πως οι οπτικοχωρικές και μη λεκτικές δεξιότητες στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) υπερέχουν σε σχέση με τις λεκτικές ικανότητες του λεξιλογίου και την γλωσσική κατανόηση. Αυτή η παρατήρηση όμως δεν είναι σταθερή, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή οι γλωσσικές δεξιότητες είναι καλύτερες συγκριτικά με τις μη λεκτικές.

Σύνδρομο Asperger και αυτιστική διαταραχή

Βρέθηκε πως άτομα με Σύνδρομο Asperger (Αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας) επιδεικνύουν καλύτερες γλωσσικές ικανότητες συγκριτικά με τα άτομα με αυτιστική διαταραχή. Σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, έχει διαπιστωθεί πως τα άτομα με αυτιστική διαταραχή παρουσιάζουν καλύτερες γλωσσικές ικανότητες συγκριτικά με τις μη γλωσσικές.

Φύλο

Όσον αφορά το φύλο,  τα κορίτσια με ΔΑΦ τείνουν να έχουν πιο σοβαρά συμπτώματα με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σε γλωσσικές και μη γλωσσικές δοκιμασίες σε σχέση με τα αγόρια. Ειδικά σε δοκιμασίες μη λεκτικής νοημοσύνης τα κορίτσια επιδεικνύουν αρκετά χαμηλότερες επιδόσεις από ότι τα αγόρια. Τα αγόρια με Αυτισμό έχουν περισσότερες δυσκολίες στην ανάγνωση καθώς και διαταραχές ροής της ομιλίας σε σύγκριση με τα κορίτσια. Επιπλέον, τα αγόρια έχουν υψηλότερες ικανότητες χωρικής και μαθηματικής αντίληψης.

Ηλικία

Αναφορικά με την ηλικία, τα μεγαλύτερα παιδιά επιδεικνύουν βελτιωμένες γλωσσικές ικανότητες συγκριτικά με τα μικρότερα. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε πως η διακριτή διαφορά μεταξύ λεκτικής και μη λεκτικής νοημοσύνης εμφανίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα μικρότερα παιδιά σε σχέση με τα μεγαλύτερα.

Φαίνεται, λοιπόν, πως υφίσταται μεγάλη ετερογένεια όσον αφορά τα γνωστικά προφίλ των παιδιών με Αυτισμό. Έτσι, η θεραπευτική παρέμβαση σε κάποιο άτομο με Αυτισμό διεξάγεται πάντα εξατομικευμένα σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητές του.

Φένια Ζαραφωνίτη
Λογοθεραπεύτρια
MEd Ειδικής Αγωγής
Βιβλιογραφία αναφοράς

Allen, M. H., Lincoln, A. J., & Kaufman, A. S. (1991). Sequential and simultaneous processing abilities of high-functioning autistic and language-impaired children. Journal of Autism and Developmental Disorders21(4), 483-502.

Ankenman, K., Elgin, J., Sullivan, K., Vincent, L., & Bernier, R. (2014). Nonverbal and verbal cognitive discrepancy profiles in autism spectrum disorders: Influence of age and gender. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities119(1), 84-99.

Banach, R., Thompson, A., Szatmari, P., Goldberg, J., Tuff, L., Zwaigenbaum, L., & Mahoney, W. (2009). Brief report: Relationship between non-verbal IQ and gender in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders39(1), 188.

Baron-Cohen, S., & Hammer, J. (1997). Is autism an extreme form of the” male brain”?. Advances in Infancy research11, 193-218.

Ehlers, S., Nydén, A., Gillberg, C., Sandberg, A. D., Dahlgren, S. O., Hjelmquist, E., & Odén, A. (1997). Asperger syndrome, autism and attention disorders: A comparative study of the cognitive profiles of 120 children. Journal of Child Psychology and Psychiatry38(2), 207-217.

Feingold, A. (1994). Gender differences in variability in intellectual abilities: A cross-cultural perspective. Sex roles30(1-2), 81-92.

Ghaziuddin, M., & Mountain-Kimchi, K. (2004). Defining the intellectual profile of Asperger syndrome: Comparison with high-functioning autism. Journal of autism and developmental disorders34(3), 279-284.

Joseph, R. M., Tager‐Flusberg, H., & Lord, C. (2002). Cognitive profiles and social‐communicative functioning in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry43(6), 807-821.

Klin, A., Volkmar, F. R., Sparrow, S. S., Cicchetti, D. V., & Rourke, B. P. (1995). Validity and neuropsychological characterization of Asperger syndrome: Convergence with nonverbal learning disabilities syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry36(7), 1127-1140.

Lincoln, A. J., Courchesne, E., Kilman, B. A., Elmasian, R., & Allen, M. (1988). A study of intellectual abilities in high-functioning people with autism. Journal of autism and developmental disorders18(4), 505-524.

Lord, C., Schopler, E., & Revicki, D. (1982). Sex differences in autism. Journal of Autism and developmental disorders12(4), 317-330.

Manjiviona, J., & Prior, M. (1999). Neuropsychological profiles of children with Asperger syndrome and autism. Autism3(4), 327-356.

Mayes, S. D., & Calhoun, S. L. (2003). Ability profiles in children with autism: Influence of age and IQ. Autism7(1), 65-80.

Minshew, N. J., Turner, C. A., & Goldstein, G. (2005). The application of short forms of the Wechsler Intelligence scales in adults and children with high functioning autism. Journal of autism and developmental disorders35(1), 45-52.

Ohta, M. (1987). Cognitive disorders of infantile autism: A study employing the WISC, spatial relationship conceptualization, and gesture imitations. Journal of Autism and Developmental Disorders17(1), 45-62.

Ozonoff, S., South, M., & Miller, J. N. (2000). DSM-IV-defined Asperger syndrome: Cognitive, behavioral and early history differentiation from high-functioning autism. Autism4(1), 29-46.

Sattler, J. M. (2001). Assessment of children: Cognitive applications. Author. San Diego, CA.

Shah, A., & Frith, U. (1993). Why do autistic individuals show superior performance on the block design task?. Journal of Child Psychology and Psychiatry34(8), 1351-1364.

Siegel, D. J., Minshew, N. J., & Goldstein, G. (1996). Wechsler IQ profiles in diagnosis of high-functioning autism. Journal of Autism and Developmental Disorders26(4), 389-406.

Szatmari, P., Georgiades, S., Duku, E., Bennett, T. A., Bryson, S., Fombonne, E., & Volden, J. (2015). Developmental trajectories of symptom severity and adaptive functioning in an inception cohort of preschool children with autism spectrum disorder. JAMA psychiatry72(3), 276-283.

Volkmar, F. R., Szatmari, P., & Sparrow, S. S. (1993). Sex differences in pervasive developmental disorders. Journal of autism and developmental disorders23(4), 579-591.

Williams, D. L., Goldstein, G., Kojkowski, N., & Minshew, N. J. (2008). Do individuals with high functioning autism have the IQ profile associated with nonverbal learning disability?. Research in Autism Spectrum Disorders2(2), 353-361.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

eleven − 2 =