Φένια Ζαραφωνίτη

Σύντομο βιογραφικό

Η Φένια Ζαραφωνίτη αποφοίτησε από το τμήμα Λογοθεραπείας Πατρών. Ο μεταπτυχιακός της τίτλος είναι: «Επιστήμες της αγωγής: Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου» από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Πραγματοποίησε την εξειδίκευσή της με τίτλο: «TEACCH, PECS, MAKATON: Προγράμματα για την επικοινωνία και την εκπαίδευση παιδιών με διαταραχή στο φάσμα του Αυτισμού», από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει ειδικευτεί στη Φωνοθεραπεία (Integraded Voice Therapy – Τρίτο επίπεδο). Είναι πτυχιούχος διερμηνέας ολικής επικοινωνίας και ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από την Πανελλήνια Αντικωφωτική και Λογοθεραπευτική Οργάνωση. Διαθέτει πτυχίο βοηθού Νοσηλευτή.

Έχει λάβει πιστοποιήσεις από σεμινάρια με τα εξής θέματα:
 • «Αντιμετώπιση Τραυλισμού και Ταχυλαλίας»
 • «Διαταραχές Σίτισης»
 • «Δυσφαγία»
 • «Χρήση της φωνής στην ομιλία»
 • «Αναπνοή – φωνή ως βάση της ομιλίας»
 • «Αποκατάσταση φωνής μετά από λαρυγγεκτομή»
 • «Δυσαριθμισία, στρατηγικές αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στα Μαθηματικά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
 • «Μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστική κατανόηση και κατανόηση μαθηματικών εννοιών»
 • «Διαταραχές αυτιστικού φάσματος, γλωσσική διαταραχή και αισθητηριακή ολοκλήρωση»
 • «Άρθρωση και αποκατάσταση των συριστικών, ρινικών και υγρών φωνημάτων»
 • «Μουσικοθεραπεία»

Έχει παρακολουθήσει συνέδρια που αφορούν τη Λογοθεραπεία και την Ειδική Αγωγή με θέματα όπως: «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ως η κατ΄εξοχήν περιοχή δοκιμασίας και ανάδειξης των ηθικών και κοινωνικών αξιών», «Αναγκαιότητα της ολικής και ελληνικής νοηματικής επικοινωνίας στην κοινωνία του σήμερα και του αύριο για τον πληθυσμό με προβλήματα ακοής, χρήση δίγλωσσης επικοινωνίας και τεχνολογίας». «Λογοθεραπεία», «Προσβάσιμη εκπαίδευση για το παιδί με δυσκολίες γλώσσας και ακοής», «Ο ρόλος της ολικής και της ελληνικής νοηματικής επικοινωνίας στην καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα ακοής», «Ειδική αγωγή και μαθησιακές δυσκολίες, αποτύπωση θεωρητικών τάσεων και καινοτόμων πρακτικών σε δύσκολες οικονομικές περιόδους».

Έχει δημιουργήσει εργαλείο αξιολόγησης ακουστικής μνήμης για παιδιά τυπικής ανάπτυξης προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Το εν λόγω εργαλείο χορηγήθηκε ερευνητικά στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες.

Έχει λάβει μέρος στην επιστημονική επιμέλεια του μυθιστορήματος «Σκέψου με τα μάτια μου» του Πάρι Περάκη για τη δημιουργία και διαμόρφωση ενός χαρακτήρα στο φάσμα του Αυτισμού.

Έχει εμπειρία σε περιστατικά: Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος, Νοητικής Καθυστέρησης, Γλωσσικής Καθυστέρησης, Επιλεκτικής Αλαλίας, Συνδρόμου Down, Αφασίας, Μαθησιακών ΔυσκολιώνΔυσλεξίας, ΔΕΠΥ, Γλωσσικών Διαταραχών, Διαταραχών Άρθρωσης και Φωνολογίας, Διαταραχών φωνής και αναπνοής, Τραυλισμού και Ταχυλαλίας, Διαταραχών Σίτισης και Κατάποσης.

Επικοινωνήστε με τη Λογοθεραπεύτρια, Φένια Ζαραφωνίτη

Βιογραφικό - Φένια Ζαραφωνίτη - Λογοθεραπεία