Τι είναι η Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων γύρω από την ανθρώπινη επικοινωνία, τη φωνή, την ομιλία, τον λόγο (προφορικό και γραπτό), τη μη λεκτική επικοινωνία και τις διαταραχές που σχετίζονται με αυτήν καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής  και μάσησης-κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Η λογοθεραπεία παρέχει λύσεις σε άτομα με διαταραχές όπως:

 • Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας: Αρθρωτικές διαταραχές και Φωνολογικές διαταραχές, Δυσαρθρία, Διαταραχές της ροής της ομιλίας (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές: Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Γλωσσικές δυσκολίες με αίτιο σε νοητική υστέρηση, Γλωσσική καθυστέρηση, Βαρηκοΐα και κώφωση, Διαταραχές της χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)
 • Μαθησιακές δυσκολίες: ΔυσλεξίαΔυσγραφία, Δυναναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία
 • Διάσπαση προσοχής, δυσκολία συγκέντρωσης, υπερκινητικότητα
 • Διαταραχές στη σίτιση, μάσηση και κατάποση: δυσφαγία-δυσκαταποσία
 • Διαταραχές φωνής: Αφωνία, Δυσφωνίες, Ρινολαλίες
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες (Σχιστίες χείλους και Υπερώας)
 • Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
 • Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα (πχ Εγκεφαλική παράλυση, Σύνδρομο Down, Σύνδρομο Williams κλπ)
 • Αφασίες (που μπορεί να προέρχονται από εγκεφαλικό επεισόδιο ή κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις)
 • Άνοια, Νόσος Alzheimer, Νόσος του Parkinson

Ο σκοπός της λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η πρόγνωση, η διάγνωση, η θεραπεία και η αποκατάσταση, η επιστημονική μελέτη των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φωνής, της σίτισης και της επικοινωνίας. Βασικός στόχος οφείλει να είναι και η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, ασθενών, γονέων, επαγγελματιών εκπαίδευσης και υγείας, σχετικά με την επιστήμη της Λογοθεραπείας. Η ιστοσελίδα “therapialogou.gr” γεννήθηκε για να συνεισφέρει σε αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Διαβάστε Επίσης:

Επιστημονικά Άρθρα για τη Λογοθεραπεία και Χρήσιμες Συμβουλές

Η Διαδικασία της Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης

Το Ψυχομετρικό Εργαλείο “Λογόμετρο”

Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.
Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος
https://www.selle.gr/logotherapeia.php

Λογοθεραπεία - Λογότυπο